Hoppa till sidans innehåll

Utomhus F9-F14


Åldersindelning och officiella grenar är de som Svenska friidrottsförbund har som SM grenar förutom K 22. Gäller upp till 15 år. 12 år – 14 år gäller Smålands friidrottsförbunds DM grenar. 11 år och yngre har samma betingelser som 12 år.

Den aktives alla resultat i grenen finns med. Det bästa är inte kursiverat. Om resultat gjorts i mästerskap så noteras detta. Manuella tider är med kursiverad stil.

Gör någon aktiv resultat i en gren som inte är DM gren så markeras grenen med kursiv stil.

Gör någon aktiv resultat sin åldersgrupp med seniorbetingelser så noteras resultatet även i seniorklass.

         
   F 14 f. 03      
60 m        
8,4 m Alicia Hägglund Kalmar 14.5  
8,9 m Elsa Carlevad Kalmar 14.5  
         
80 m        
10,96 Alicia Hägglund Kalmar 23.9  
10,97 Alicia Hägglund Uddevalla 9.9  
11,07  Alicia Hägglund  Habo  4.6  UDM 3 
11,12 Alicia Hägglund Habo 4.6  
11,12 Alicia Hägglund Karlskrona 2.9  
11,14 Alicia Hägglund Kalmar 12.7  
11,49 Elsa Carlevad Habo 4.6  
11,62 Elsa Carlevad Kalmar 12.7  
11,63 Elsa Carlevad Kalmar 23.0  
11,88 Alicia Hägglund Uddevalla 9.9  
11,93 Elsa Carlevad Karlskrona 2.9  
         
200 m        
29,32 Juni Rugland Skruv 20.5  
         
300 m        
44,72 Alicia Hägglund Uddevalla 10.9 GM 6
44,82 Alicia Hägglund Uddevalla 10.9  
45,67 Juni Rugland Eslöv 14.5  
45.90  Juni Rugland  Habo  3.6  UDM 2 
         
600 m        
2.00,58 Alicia Hägglund Ljungby 28.5  
         
800 m        
2.28,97 Juni Rugland Hässleholm 30.7  
2.29,80 Juni Rugland Kalmar 12.7  
2.30,01 Juni Rugland Skruv 20.5  
2.30,93 Juni Rugland Kalmar 23.9  
2.32,42 Juni Rugland Eslöv 13.5  
2.32,87 Juni Rugland Göteborg 30.6  
2.43,02 Alicia Hägglund Kalmar 12.7  
         
2000 m        
7.12,34 Juni Rugland -03 Högby 16.7 UDM 3
         
1500 mH / 76        
         
80 mh76,2        
16,38 Alicia Hägglund Ljungby 27.5  
17,17 Elsa Carlevad Ljungby 27.5  
         
15,62  w Elsa Carlevad Kalmar 12.7  
         
300 mh / 76,2        
53,40  Alicia Hägglund  Karlskrona  2.9   
         
Terräng 4 km        
17.24 Juni Rugland Ekerum 23.3 UDM 3:a
         
Höjd        
1.35 Elsa Carlevad Ljungby 27.5  
1.29 Alicia Hägglund Ljungby 27.5  
1.25 Elsa Carlevad Kalmar 14.5  
1.25 Alicia Hägglund Kalmar 14.5  
1.20 Elsa Carlevad Kalmar 12.7  
         
Stav        
         
Längd 
       
4.76 Alicia Hägglund Habo 4.6  
4.38 Alicia Hägglund Kalmar 14.5  
4.33 Alicia Hägglund Kalmar 12.7  
4.23 Alicia Hägglund Ljungby 28.5  
4.13 Juni Rugland Kalmar 12.7  
4.03  Elsa Carlevad  Kalmar  14.5   
         
Tresteg         
         
Kula / 3        
7.18 Alicia Hägglund Kalmar 12.7  
6.55 Alicia Hägglund Ljungby 27.5  
5.61 Elsa Carlevad Ljungby 27.5  
         
Diskus 0,75         
         
Slägga / 3        
         
Spjut / 500 g        
17.47  Alicia Hägglund   Ljungby 28.5   
         
Sexkamp        
2061 p Alicia Hägglund Ljungby 27-28.5 UDM:3
         
Stafett 5 x 60 m        
44,99 Linn Nilsson -05, Sol Rydell -04, Ronya Halleen -04, Selma North -04, Idde Skaret -04 Kalmar 21.5  
         
   F 13 f. 04      
60 m        
8,40 Ronya Halleen Skruv 20.5  
8,71 Ronya Halleen Kalmar 23.9  
8,72  Ronya Halleen Kalmar  21.5   
9,62 Agnes Skott  Kalmar  23.9  
         
8,49 w Ronya Halleen Skruv 20.5  
         
200 m        
         
600 m        
2.06,04 Sol Rydell Kalmar 21.5  
         
1500 m        
         
60 mh69        
11,75 w   Idde Skaret Kalmar  21.5   
         
200 mh / 69        
         
Höjd        
1.47  Jomna Dhifallaoui  Kalmar  21.5   
         
Stav        
         
Längd zon        
4.28 Ronya Halleen Skruv 20.5  
3.89 Agnes Skott Kalmar 23.9  
         
Tresteg zon        
         
Kula2         
         
Diskus / 0,6         
         
Slägga / 2        
         
Spjut / 400 g        
7.70 Selma North Kalmar 21.5  
         
         
   F 12 f. 05      
60 m        
11.44 Hilma Riphati Nybro 28.5  
         
200 m        
         
600 m        
         
1500 m      
       
60mh / 68,5       
         
Höjd        
1.00  Hilma Riphati  Kalmar  14.5   
         
Stav        
         
Längd zon        
3.52  Hilma Riphati  Kalmar  14.5   
         
Tresteg zon        
7.23 Linn Nilsson Kalmar 21.5  
         
Kula / 2        
         
Diskus / 0,6         
         
Slägga / 2        
         
Spjut / 400 g        
10.29  Hilma Riphati Nybro   28.5  
         
         
   F 11 f. 06      
60 m        
9,12 Isa Persson Kalmar 12.7  
9,23 Linnea Tysper Nybro 28.5  
9,25 Isa Persson Kalmar 23.9  
9,27 Isa Persson Karlskrona 2.9  
9,33 Linnea Tysper Nybro 28.5  
9,33 Isa Persson Ljungby 28.5  
9,37 Isa Persson Karlskrona 2.9  
9,69 Linnea Tysper Kalmar 23.9  
9,92 Tuva Johansson Kalmar 12.7  
10,19 Uni Boye Nybro 28.5  
10,29 Ellen Landmark Nybro 28.5  
10,33 Ellen Landmark Nybro 28.5  
10,46 Uni Boye Nybro 28.5  
         
8,93 w Isa Persson Högby 16.7  
8,95 w Isa Persson Kalmar 12.7  
8,99 w Isa Persson Skruv 20.5  
9,07 w Isa Persson Högby 16.7  
9,08 w Isa Persson Skruv 20.5  
9,73 w Tuva Johansson Kalmar 12.7  
10,08 w Uni Boye Kalmar 12.7  
10,19 w Ellen Landmark Kalmar 12.7  
11,44 w Wilma Radszuweit Kalmar 12.7  
         
9,3 m Linnea Tysper Oskarshamn 6.5  
9,5 m Linnea Tysper Oskarshamn 6.5  
         
200 m        
31,86  Isa Persson  Karlskrona  2.9   
         
600 m
       
2.00,76 Isa Persson Ljungby 28.5  
2.11,49 Isa Persson Kalmar 12.7  
2.44,37 Wilma Radszuweit Kalmar 12.7  
         
1500 m        
         
60mh / 68,5       
12,28  Isa Persson  Karlskrona  2.9   
12,37 Isa Persson Karlskrona 2.9  
         
Höjd        
1.33 Isa Persson Skruv 20.5  
1.30 Isa Persson Högby 16.7  
1.30 Isa Persson Kalmar 23.9  
1.29 Isa Persson Ljungby 28.5  
1.15 Ida Öberg Kalmar 23.9  
         
Stav        
         
Längd zon        
4.41 Linnea Tysper Oskarshamn 6.5  
4,39  Linnea Tysper  Nybro  28.5  
4.20 Isa Persson Kalmar 21.5  
4.17 Isa Persson Kalmar 23.9  
4.03 Isa Persson Kalmar 12.7  
4.03 Linnea Tysper Kalmar 23.9  
3.99 Isa Persson Högby 16.7  
3.97 Isa Persson Ljungby 28.5  
3.90 Isa Persson Skruv 20.5  
3.43 Tuva Johansson Kalmar 12.7  
3.31 Uni Boye Kalmar 12.7  
3.30 Ellen Landmark Nybro 28.5  
3.27 Ellen Landmark Kalmar 12.7  
3.15 Uni Boye Nybro 28.5  
2.62 Wilma Radszuweit Kalmar 12.7  
         
Tresteg  zon        
8.45   Isa Persson Karlskrona  2.9   
         
Kula / 2        
7.83 Ida Öberg Kalmar 23.9  
7.28 Isa Persson Kalmar 12.7  
6.96 Isa Persson Karlskrona 2.9  
6.91 Isa Persson Högby 16.7  
6.86 Isa Persson Kalmar 23.9  
6.43 Isa Persson Skruv 20.5  
6.35 Ellen Landmark Nybro 28.5  
6.35 Wilma Radszuweit Kalmar 12.7  
5.83 Ellen Landmark Kalmar 12.7  
         
Diskus / 0,6         
         
Slägga / 2        
         
Spjut / 400 g        
16.47 Ida Öberg Kalmar 23.9  
15.41 Isa Persson Ljungby 28.5  
15.23 Isa Persson Högby 16.7  
15.12 Isa Persson Kalmar 23.9  
         
Femkamp         
3215 p Isa Persson Ljungby 28.5  
         
         
   F 10 f. 07      
60 m        
9.41 Julia Jagodzinski Kalmar 12.7  
9,51 Julia Jagodzinski Kalmar 23.9  
9,54 Julia Jagodzinski Kalmar 12.7  
9,55 Julia Jagodzinski Kalmar 23.9  
10,20 Elsa Sköldenklint Kalmar 12.7  
10,28 Elsa Sköldenklint Kalmar 23.9  
10,40 Elsa Sköldenklint Kalmar 23.9  
10,47 Lovisa Bröms Kalmar 23.9  
10,59 Lovisa Bröms Kalmar 23.9  
10,86 Saga Thunborg Skruv 20.5  
11,22 Saga Thunborg Nybro 28.5  
11,59 Saga Thunborg Kalmar 12.7  
         
9,95 w Elsa Sköldenklint Kalmar 12.7  
10,13 w Lovisa Bröms Kalmar 12.7  
10,96 w Saga Thunborg Högby 16.7  
         
200 m        
         
600 m        
2.10,93 Julia Jagodzinski Kalmar 23.9  
2.13,68   Julia Jagodzinski Kalmar  12.7   
2.19,13 Meja Wintersteller Kalmar 23.9  
2.21,60 Lovisa Bröms Kalmar 23.9  
2.50,72 Saga Thunborg Kalmar 12.7  
         
1500 m        
         
60 mh / 68,5       
         
Höjd        
         
Stav        
         
Längd zon        
3.43 Julia Jagodzinski Kalmar 12.7  
3.43 Elsa Sköldenklint Kalmar 23.9  
3.33 Elsa Sköldenklint Kalmar 12.7  
3.31 Julia Jagodzinski Kalmar 23.9  
3.15 Lovisa Bröms Kalmar 23.9  
3.13 Saga Thunborg Högby 16.7  
3.11 Saga Thunborg Kalmar 12.7  
3.11 Meja Wintersteller Kalmar 23.9  
3.06 Saga Thunborg Skruv 20.5  
3.05 Meja Wintersteller Nybro 28.5  
2.84 Saga Thunborg Nybro 28.5  
         
Tresteg zon        
         
Kula / 2         
6.23 Saga Thunborg Skruv 20.5  
6.23 Saga Thunborg Högby 16.7  
6.07 Saga Thunborg Kalmar 12.7  
6.06 Saga Thunborg Nybro 28.5  
5.57 Julia Jagodzinski Kalmar 12.7  
5.32 Meja Wintersteller Kalmar 23.9  
4.77 Meja Wintersteller Nybro 28.5  
         
Diskus / 0,6         
10.97 Saga Thunborg Skruv 20.5  
         
Spjut / 400 g        
11.85 Julia Jagodzinski Kalmar 23.9  
11.25 Saga Thunborg Kalmar 21.5  
8.00 Elsa Sköldenklint Kalmar 23.9  
         
   F 9                          f. 08 eller senare.      
60 m        
9,79 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 12.7  
9,87 Jamilia Benhardsson -08 Kalmar 23.9  
9,96 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 18.6  
9,87 Jamilia Bernhardsson -08 Skruv 20.5  
9,94 Jamilia Bernhardsson -08 Nybro 28.5  
10,00 Jamilia Bernhardsson -08 Nybro 28.5  
10,07 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 2.9 fö  
10,07 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 2.9 fi  
10,11 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 23.9  
10,87 Lova Bratt -09 Kalmar 12.7  
11,01 Lova Bratt -09 Kalmar 12.7  
11,06 Lova Bratt -09 Kalmar 23.9  
11,12 Niki McShane -09 Kalmar 23.9  
11,39 Ellen Skarpnoord -09 Kalmar 12.7  
11,59 Tyra Thunborg -09 Skruv 20.5  
11,63 Tyra Thunborg -09 Kalmar 12.7  
11,75 Molly Kläppe -09 Kalmar 23.9  
11,80 Nelia Rylander -09 Kalmar 23.9  
11,94 Saga Mattsson -09 Kalmar 23.9  
11,98 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 23.9  
12,24 Thea Elfversson -09 Kalmar 23.9  
12,45 Alva Warrebäck -09 Kalmar 23.9  
12.51 Elvira Wintersteller -09 Nybro 28.5  
12,75 Elvira Wintersteller -09 Kalmar 23.9  
12,79 Zoe Matsson Williams -09 Kalmar 23.9  
13,50 Emma Tysper -11 Kalmar 23.9  
13,83 Teela Qvarnström -09 Kalmar 23.9  
         
9,69 w Jamilia Bernhardsson -08 Högby 16.7  
9,71 w Jamilia Bernhardsson -08 Skruv 20.5  
9,76 w Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 12.7  
9,79 w Jamilia Bernhardsson -08 Högby 16.7  
9,97 w Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 18.6  
11,30 w Ellen Skarpnoord -09 Kalmar 12.7  
11,48 w Maja Håkansson -09 Kalmar 12.7  
11,54 w Tyra Thunborg -09 Högby 16.7  
         
9,7 m Jamilia Bernhardsson -08 Oskarshamn 6.5  
9,9 m Jamilia Bernhardsson -08 Oskarshamn 6.5  
10,1 m   Jamilia Bernhardsson -08  Kalmar 14.5   
10,7 m Lova Bratt -09 Oskarshamn 6.5  
10,8 m  Lova Bratt -09 Oskarshamn 6.5  
11,2 m Molly Kläppe -09 Oskarshamn 6.5  
11,3 m  Maja Håkansson -09 Oskarshamn 6.5  
11,3 m Ellen Skarpnord -09 Oskarshamn 6.5  
11,4 m  Amanda Johansson -09 Oskarshamn 6.5  
11,5 m Anna-Maria Lindvall -09 Oskarshamn 6.5  
11,6 m  Anna-Maria Lindvall -09 Kalmar 14.5   
11,6 m  Ellen Skarpnord -09 Kalmar 14.5  
11,6 m Saga Matsson -09 Kalmar 14.5  
11,6 m Alva Warrebäck -09 Oskarshamn 6.5  
11,9 m  Hillevi Lindgren -09 Kalmar 14.5  
12,5 m  Amanda Johansson -09 Kalmar 14.5  
         
200 m        
         
600 m        
2.08,89 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 23.9  
2.11,44 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 18.6  
2.14,79 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 12.7  
2.18,16 Jamilia Bernhardsson -08 Skruv 20.5  
2.21,35 Jamilia Bernhardsson -08 Högby 16.7  
2.27,89 Lova Bratt -09 Kalmar 23.9  
2.32,65 Lova Bratt -09 Kalmar 12.7  
2.38,11 Thea Elfversson -09 Kalmar 23.9  
2.41,24 Alva Warrebäck -09 Kalmar 23.9  
2.46,18 Tea Elmstrand Danielsson -09 Kalmar 23.9  
2.46,79 Nelia Rylander -09 Kalmar 23.9  
2.53,34 Saga Mattsson -09 Kalmar 12.7  
2.55,21 Ellen Skarpnoord Kalmar 12.7  
3.05,37 Tyra Thunborg -09 Kalmar 12.7  
         
2.41,9 m Anna-Maria Lindvall Oskarshamn 6.5  
2.42,1 m Alva Warrebäck -09 Oskarshamn 6.5  
2.54,0 m Lova Bratt -09 Oskarshamn 6.5  
2.59,3 m Molly Kläppe -09 Oskarshamn 6.5  
2.59,3 m Amanda Johansson -09 Oskarshamn 6.5  
         
1500 m      
       
60 mh / 68,5       
         
Höjd        
1.10 Jamilia Bernhardsson  Högby 16.7  
0.90 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 14.5  
0.90 Amanda Johansson -09 Kalmar 14.5  
0.90 Anna-Maria Lindvall -09 Kalmar 14.5  
0.90 Saga Matsson -09 Kalmar 14.5  
0.90 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 14.5  
         
Stav        
         
Längd zon        
3.75 Jamilia Bernhardsson Högby 16.7  
3.69 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 14.5  
3.67 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 2.9  
3.63 Jamilia Bernhardsson -08 Skruv 20.5  
3.62 Jamilia Bernhardsson -08 Nybro 28.5  
3.56 Jamilia Bernhardsson -08 Oskarshamn 6.5  
3.53 Jamilia Bernhardsson -08 Kalmar 23.9  
3.41 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 18.6  
3,34 Jamilia Benhardsson -08 Kalmar 12.7  
3.03 Vanessa Zaragoza Olsson -08 Kalmar 23.9  
3.02 Lova Bratt -09 Kalmar 23.9  
2.91 Anna-Maria Lindvall -09  Kalmar  14.5   
2.88 Lova Bratt -09 Oskarshamn 6.5  
2.84 Saga Mattsson -09 Kalmar 23.9  
2.84 Niki McShane -09 Kalmar 23.9  
2.80 Saga Mattsson -09 Kalmar 14.5  
2.72 Saga Mattsson -09 Kalmar 12.7  
2.70 Hillevi Lindgren -09 Oskarshamn 6.5  
2.70 Nelia Rylander -09 Kalmar 23.9  
2.68 Tyra Thunborg -09 Kalmar 12.7  
2.66 Amanda Johansson -09 Kalmar 14.5  
2.62 Molly Kläppe -09 Oskarshamn 6.5  
2.62 Hillevi Lindgren -09 Kalmar 14.5  
2.59 Tyra Thunborg -09 Högby 16.7  
2.57 Maja Håkansson -09 Oskarshamn 6.5  
2.57 Thea Elmstrand Danielsson -09 Kalmar 23.9  
2.56 Molly Kläppe -09 Kalmar 23.9  
2.53 Lova Bratt Kalmar 12.7  
2.50 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 23.9  
2.49 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 12.7  
2.45 Elvira Wintersteller -09 Kalmar 23.9  
2.44 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 14.5  
2.35 Alva Warrebäck -09 Oskarshamn 6.5  
2.31 Thea Elfversson -09 Kalmar 23.9  
2.30 Ellen Skarpnord -09 Oskarshamn 6.5  
2.27 Zoe Matsson Williams -09 Kalmar 23.9  
2.24 Amanda Johansson -09 Oskarshamn 6.5  
2.24 Teela Qvarnström -09 Kalmar 23.9  
2.19  Elvira Wintersteller -09 Nybro   28.5  
2.12 Maja Håkansson -09 Kalmar 12.7  
         
2.46 w Amanda Johansson -09 Oskarshamn 6.5  
         
Tresteg zon        
         
Kula / 2        
5.00 Tyra Thunborg -09 Skruv 20.5  
4.57 Jamilia Bernhardsson -09 Kalmar 23.9  
4.32 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 2.9  
4.17 Tyra Thunborg -09 Kalmar 12.7  
4.03 Tyra Thunborg -09 Högby 16.7  
3.93 Elvira Wintersteller -09 Nybro 28.5  
3.74 Elvira Wintersteller -09 Kalmar 23.9  
3.15 Saga Mattsson -09 Kalmar 12.7  
2.87 Maja Håkansson -09 Kalmar 12.7  
2.61 Lova Bratt Kalmar 12.7  
2.59 Ellen Skarpnord -09 Kalmar 23.9  
2.34 Ellen Skarpnoord -09 Kalmar 12.7  
         
Diskus / 0,6        
         
Slägga / 2        
         
Spjut / 400 g        
 9.25 Jamilia Bernhardsson -09  Kalmar  23.9   
         
Boll / 200 g        
15.20 Jamilia Bernhardsson -08 Karlskrona 2.9  
Uppdaterad: 19 OKT 2017 21:24 Skribent: Tomas Lindén
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Kalmar SK - Friidrott
Box 219
39122 Kalmar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link